Disclaimer – privacy – copyright

Stek Magazine PRO

Door stekmagazinepro.nl (‘website’) van Baron Advertising & Communication BV met KvK-nummer 32089558 (‘Stek Magazine PRO’) te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Stek Magazine PRO kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van de website is door ons zorgvuldig samengesteld, u gebruikt deze echter altijd op eigen risico. Stek Magazine PRO zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat de website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie (ook ons aanbod van diensten) kan fouten bevatten of achterhaald zijn.

Stek Magazine PRO is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de website. Handelingen die u op basis van de website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan geen overeenkomst tussen Stek Magazine PRO en u tot stand komen.

Ook voor aan de website gekoppelde bestanden of voor op de website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Stek Magazine PRO geen aansprakelijkheid.

Stek Magazine PRO controleert de inhoud die gebruikers zelf op de website plaatsen niet, maar Stek Magazine PRO kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@stekmagazinepro.nl.

U mag de website gebruiken, maar u kunt daarbij geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Stek Magazine PRO behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Voor toestemming voor het gebruik van inhoud van de website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@Stek Magazine PRO.nl contact met ons opnemen.

Deze website bevat werken en merken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten en afbeeldingen (inclusief RSS feed) en andere materialen op deze site zijn eigendom van Stek Magazine PRO of derden. Bij het ongevraagd publiceren van fotografie, eigendom van Stek Magazine PRO, ontvangt u een factuur van ten minste € 500 per publicatie.

Elke vorm van herpublicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stek Magazine PRO is nadrukkelijk verboden. Voor herpublicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Bij het gebruiken, kopiëren of wijzigen van deze informatie van Stek Magazine PRO of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stek Magazine PRO, zal Stek Magazine PRO de noodzakelijke maatregelen nemen volgens de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.